Schematics Portal Control Modulator MK1 (One Professor Opmmur's Time Travel Machines)

Welcome to our community

Take a moment to sign up and join the discussion! It's simple and free.

steven chiverton

Senior Member
Messages
3,813
incorporate what ive only explored this new erea a little so have to get used to whats there and remember what ive read
 

steven chiverton

Senior Member
Messages
3,813
time portal wheres the electronics schematics to drive this portal theres only the portal part the battery powerd device that goes to it is not in the schematics
 

AUIB

New Member
Messages
17
No, the information came from a man, his name was unknown, maybe L Arklinski's work. The people I received the machine from was a person that mostly stole the plans from L Arklinski.
hello opmmur, Do you have the scheme to build the control modulator portal? Could you send me some document or PDF on how to build this machine? my email for shipping: [email protected]
Thanks in advance.
 

jiangnanah

Member
Messages
365
no cant build it cause theres no circuit to build by and i dont have enough room in my hdr to install anything else
useful website
Galaktisk database
S_I18B.gif

Beskrivelse av Tidsmaskin.
------------------------------------

Dette er et apparat som kan gjøre det mulig å reise i tiden .Apparatets
sentrale del er 2 ramme antenner som står 90 grader på hverandre. Hver ramme
antenne er ca 2 meter i diameter. Antennene kan bestå av et ca 10 cm tykt
kobber rør, eller av et superledende rør. Igjennom disse rørene strømmer
det kalt vann med høy hastighet hvis det er snakk om et kobberrør. Er det
snakk om et superledene rør, går det flytende helium igjennom. Maskinens
kontroll mekanisme består av en sinusgenerator som kan tunes trinnløst
fra 1 Hz til 1000 MHz. Signalet fra generatoren forsterkes litt i en lineær
bredbånds forsterker, før det føres til en fasedreier som skal dreie
signalet 90 grader. Denne fasedreieren må være frekvensuavhengig, og dreie
like mye uansett frekvens inn. Signalet føres også forbi fasedreieren så
her får en todeling av signalet. Etter dette forsterkes signalet opp i
hver sin 100 kilo Watt bredbåndsforsterker før det mates inn i antennene.
Den ene antennen blir da matet med et signal som er 90 grader ute av fase
i forhold til den andre antennen.

Bruk: generatoren settes på 1 Hz og maskinen skrus på. Hvis en nå plasserer
et kompass midt inne i maskinen, vil en se at kompassnålen går sakte rundt.
Rundt antennen dannes det nå et kraftig roterende magnetfelt. Ved høyere
frekvens roterer magnetfeltet raskere. Ca 2 meter fra antennen plasseres
en rund benk. Her blir de tidsreisende plassert. En øker nå frekvensen gradvis
opp mot et nivå som får magnetfeltet til å roterer med en hastighet
nær lyshastigheten. Hvis de rette forhold nå er tilstede (eterisk/astralt).
vil tiden nå løpe saktere for de som sitter på benken. Sett fra deres syns
vinkel vil tiden i omgivelsene løpe raskere. Sett fra benken løper tiden
der normalt. Det vil si at den tidsreisende vil se klokka i omgivelsene
rase rundt, samtidig som deres egen klokke går normalt. De som sitter på
benken foretar nå en reise inn i framtiden. Dess nærmere lyshastigheten en
setter magnetfelt hastigheten, dess fortere
reiser de som sitter på benken inn i framtiden. Setter en magnetfelt
hastigheten lik lyshastigheten, vil tidenstrømmen i benksonen fryses fra
operatørens synspunkt. Fra de tidsreisendes synspunkt fyker de nå uendelig
fort inn i framtiden. Øker en nå magnetfelt hastigheten slik at denne blir
større enn lyshastigheten, vil tidstrømmen på benken reverseres. De som
reiser vil nå reise bakover i tiden. Dess lengere unna lyshastigheten
de kommer i overkant, dess saktere reiser de bakover. Dess nærmere ned mot
lyshastigheten de kommer, dess raskere reiser de bakover i tiden. Ved
lyshastighet, vil de på en gang både reise uendelig fort inn i
framtiden, samtidig som de reiser uendelig fort inn i fortiden. Dette fordi
tiden har stoppet for den reisende ved denne hastigheten, slik at vedkommende
ikke kan registrere noe som helst. Sett fra maskinopperatørens
synsvinkel, hvis en setter en klokke inn i maskinen, vil følgende skje.
Etter som han øker frekvensen fra 1 Hz vil det først se ut som om klokka
går normalt. Når han når VHF området vil klokka begynne å gå saktere.
I øvre del av VHF båndet vil klokka stanse. I nedre del av UHF båndet vil
klokka begynne å gå sakte baklengs. Ved høyeste frekvens 1000 MHz går klokka
med normal hastighet, men den går baklengs. Det er mulig maskinen må stå
i et ITM felt for å fungere.

This is what a Norwegian in our community told me. It is written in Nordic languages.
 

steven chiverton

Senior Member
Messages
3,813
easy to translate the words to English using translater but it dosent translate the writing on the schematics you click on to view dam it so its basically uselless schematics and drawings with no way to translate the writings in them
 

Top